Optagelse i klosteret
 

Hvem kan modtages i klosteret:
 

  • En kandidat skal være 18 år og skal så vidt muligt have en uddannelse. Har man ingen, skal man kunne vise, at man kan klare sig selv i verden.
  • En god katolsk basis. For konvertitter helst 3 år som praktiserende katolik.
  • Man skal være ugift og ikke have økonomiske forpligtelser.
  • En sund sjæl i et sund legeme.
  • Man skal have viljen til at påtage sig alt forefaldende arbejde, og til at videreuddanne sig.
Det er klosterets ønske, så vidt det lader sig gøre, at den enkelte udvikler sig bedst muligt, såvel åndeligt som praktisk, til gavn for sig selv og for klosterets indsats i kirken.Prøvetid
I det første trin ind i klosteret er man Kandidat og derefter postulant. Begge perioder vare sammenlagt 1 til 1 ½ år. Det giver parterne mulighed for uforpligtende at lære hinanden at kende. Derefter følger 2 års noviciat som novice, der skal bruges til fordybelse i Benediktsregel og monastisk tradition m.m. og til praktisk oplæring. Derefter aflægges, dersom begge parter mener det er rigtigt, de første løfter. Løfterne aflægges først tre gange for ét år, derefter én gang  for tre år. Herefter kan de evige løfter aflægges, og søsteren bliver fuldgyldig medlem af klosterfamilien.

Lav din egen hjemmeside med mono.net