JUBILÆUMSSKRIFT

 

I anledning af vort 75 års grundlæggelsejubilæum i Danmark har vi udgivet et “festskrift”, der fortæller lidt af historien om Benediktinerinderne af den hellige Lioba’s virke Danmark. Det er et skrift på 96 sider med mange billeder, men også forskellige af klosteret venner har skrevet en artikel til festskriftet. For eks. Maja Lisa Engelhardt: "Venskab". Hanne Gregersen, som har kendt os fra ca. 1940 har skrevet om Liobasøstrene pastorale virke i Danmark. Jesper Fich, vores sognepræst skriver om: “benediktinsk tid”. Peter Franklin skriver om: “ I randen af et kloster.....”.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net