Forord: Biskop C. Kozon

Selvom vi er et lille bispedømme, er vi beriget med mange facetter af katolsk kirkeliv. Én af disse facetter er ordenslivet, og de mennesker, der har helliget sig denne måde at leve på, er blandt pionererne i opbygningen af Kirken herhjemme.
Ordensfolk vurderes ofte efter, hvad de udretter, og der er mange ting at vise frem i vort bispedømmes historie i form af f.eks. skoler og konkrete opgaver i menighederne. Men ordensfolk forkynder også med deres livsform, både i form af et personligt vidnesbyrd og ved, som fællesskab at fortælle omverdenen, at de med deres fravalg af familie, ejendom og den for mennesket så vigtige ret til selv af bestemme har vundet en anden form for frihed. Denne frihed giver en øget mulighed for at følge Guds indskydelser og gøre en målrettet indsats på et bestemt område; men først og fremmest er den med til at give Gud plads.
Det er mig en glæde, at vi som bispedømme kan se tilbage på Sct. Liobasøstrenes 75 år i landet. Med deres apostolat kombinerer de det klassiske monastiske livs tilbagetrukkethed og stærke fokusering på tidebønnen med engagement i samfundet og ikke mindst i den menighed, de i vid ustrækning deler liv og lokaliteter med.
Livet omkring Sct. Mariæ kirke er et godt eksempel på udveksling af karismer: Ordenslivets med menighedslivets mangesidige potentiale. De menigheder, der endnu har et søsterkommunitet i deres midte, ved, hvad det betyder, og kan profitere både af ordenens praktiske indsats og dens ledsagelse i bønnen. Gennem sin tilstedeværelse i menigheden får kommunitetet hurtig respons på, hvad det vil sige at ledsage Kirken i verden med bøn.
Vi ser tilbage på Sct. Liobasøstrenes 75 år i Danmark. Deres nye stil og tilstedeværelse, også i andre menigheder i Danmark, var et frisk pust og tiltrak også hurtigt mange danske kald. Efter fejringen af jubilæet ser vi frem med håb og tillid samt ønsket om, at Sct. Liobasøstrenes apostolat og livsform også i fremtiden må være en del af vort bispedømmes liv og virkelighed. Må Gud ledsage dette ønske med sin velsignelse.
+Czeslaw
Lav din egen hjemmeside med mono.net