6. og 7. juni 2010.


75 års jubilum,


Benediktinerinderne af den hellige Lioba

Ole Storm, smed og hans svigersøn + Kristoffer og Steffen Storm arbejdede også på højtryk for at gitteret uden for kirken med medaljonerne i lågerne skulle blive færdige til festen. Til slut for at runde det hele rigtig af nåede Peter og Karin Mundt at få lagt sten, plantet buske og roser m.m. På dagen skinnede solen fra en blå himmel,Der var også flere talere, der har kendt os i mange år, som takkede søstrene for deres arbejde og fortalte små sjove historie om episoder de havde haft med os. Dagen sluttede med aftensang / Vesper i kirken.

Mandagen den 7. juni den “rigtige” jubilæumsdag, kom biskoppen og de præster der ikke kunne være med om søndagen og fejrede en jubilæumsmesse sammen med os kl.10.00 om formiddagen. Senere var der festmiddag i menighedssalen.
 

Over 2 dage den 6.-7. juni fejrede vi vort grundlæggelsesjubilæum i Danmark.


Søndag den 6. juni var kirken fyldt til bristepunktet med menighed, særligt indbudte gæster og vore medsøstre fra udlandet til jubilæumsmesse. Efter messen var alle indbudt til festligt samvær i Mariabos have. Af indbudte gæster var bl.a. Prior Leo OSB og Pater Ansgar OSB kloster Nütschau,Tyskland, Moder Johanna OSB og Moder Thyra OSB fra de 2 benediktinerindeklostre i Sverige, Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandtes. Til vor store glæde nåede Maja at blive færdig med glasmosaikkerne “skabelsen” til festen. Maja og de forskellige håndværkere havde alle arbejdet hårdt for at det hele skulle være færdigt til jubilæet, og i ugen op til festen blev ruderne sat i vestvæggen. så festen kunne ikke være smukkere rammet ind. Jesper Prædiken under messen kan både ses og høres på sognets hjemmeside www.mariae.dk. Vore medsøstre fra udlandet sagde efter messen: “sikke en messe, man sporede alle var i feststemning og alle sang med så “taget var ved at løfte sig””. Jespers prædiken var blevet oversat til tysk, så de kunne følge med.

Efter messen fortsatte festen i Mariabo’s have hvor der var sat et stort telt op. Her stod buffen så alle kunne få noget at spise og drikke. Der var en god stemning og man fornemmede at alle hyggede sig. I løbet af eftermiddagen holdt Dr. phil Brian McGuire et oplæg om Benediktinsk spiritualitet på den hl. Liobas tid. Cand phil. Kirsten Grubb Jensen præsenterede bogen: Lioba, Benediktinerinde og missionær i 700-tallets Germanien, som hun har skrevet på opfordring af os. Bogen kan købes hos os og i Stenobutikken eller direkte hos Forlaget Alfa. Den koster 198,00 kr. Der blev også præsenteret et jubilæumsskrift om Liobasøsterenes virke i Danmark i anledning af jubilæet.Det blev også en rigtig god dag.

Efter festdagene havde vi søstre Føderationskapitel i 4 dage. Det havde vi af praktiske grunde lagt i forbindelse med jubilæet, da vi alligevel var samlet. Benediktinerinderne af den hellige Lioba er bundet sammen i en føderation, og føderationen har klostre i Tyskland, Indien, Østrig og os Danmark. Vi samles hvert andet år til et føderationskapitel, hvor vi udveksler erfaringer og prøver at støtte og hjælpe hinanden inden for de rammer vi har. Vore medsøstre var utrolig glade for at opleve menigheden og lære den at kende og de sagde: “Man mærker at I (menighed og søstre) har det godt med hinanden.” De var meget forbavsede over at se en så levende menighed med så mange børnefamilier og så en fuld kirke. Det var de ikke vant til.

Lav din egen hjemmeside med mono.net