Regula Monachorum sancti Benediciti.

(Benedikts munkeregel.)I år 594 udgav Pave Gregor den Store et 3 bindsværk der hedder Dialogerne. 2 bog i dette værk handler udelukkende om Benedikts liv, som er hans åndelige testamente til kirken i Vesteuropa. Da Pave Gregor den Store gjorde opmærksom på Benedikts Munkeregel skrev han:

“For Benedikt skrev en munkeregel, der var bemærkelsesværdig i sin afstemthed og strålende i sit sprog. Hvis man vil have et mere subtilt kendskab til hans liv og levned, kan man i selve udformningen af Regelen fine alle denne læremesters handlinger udtrykt, for denne hellige mand kunne ikke undervise anderledes en han levede.”


I 1998 udgav Forlaget Museum Tusculanum Benedikts Regel i en fuldstændig oversætteles til dansk med den orginale latinske tekst.

Regelen indeholder utallige direkte og indirekte citater fra Biblen.

Regelen har 73 kapitler. Der er først en prolog - en indledning til regelen. Kapitlerne er opdelt i afsnit:

Kapitel 1. - 3. handler om klosterets ledelse.

“ 4. - 7. Klosterets åndelige fundament.

“ 8. - 20. Klosterets liturgi.

“ 21. - 52. Klosterets interne organisation.

“ 53. - 57. Klosterets gæster og forholdet til omverden.

“ 58. - 65. Optagelse i klosterfællesskabet.

“ 66. Klosterets port og klausur.

“ 67. - 72. Tillæg.

“ 73. Epilog.


Se også Benediktinsk spiritutalitet

Lav din egen hjemmeside med mono.net